Gaan de resultaten verloren wanneer ik een mbo klas verwijder?

Volgen